Soma Ryttersportsklubb

Medlem i Soma RSK

Medlem i Soma RSK

Kontingenter

Familiemedlem:           900,-

Senior:                         650,-

Junior:                         450,-

Støttemedlem              200,-

 

Støttemedlemskap klassifiserer ikke til å motta Hestesport.

 

Det sendes ikke ut faktura på kontingent, alle er selv ansvarlige for å betale inn dette.

Frist hvert år er 31.januar, eller før du starter ditt første stevne.
Ved valg av rabattordning for familie, huske å sende epost med navn og fødselsdato for alle familiemedlemmer som har samme adresse.

E-posten sendes til soma.ryttersportsklubb@gmail.com
Kontonummer til bruk ved betaling: 5413.05.91089

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift